Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chróścielów

 

Sołectwo leży z dala od większych miast. Miejscowość ma bogatą historię – najpierw była w prywatnych rękach. Nazywała się Crostolew (1377), później Chrastelow (1434), Krastillau (1743). W 1900 r. powstała straż pożarna, w 1958 r. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która działa do dziś i zatrudnia 37 osób. Zakład RSP zajmuje się hodowlą zwierząt oraz produkcją wysokiej jakości mleka. Ponadto dysponuje dużymi obszarami uprawnymi.


Chróścielów to wieś bezpieczna, estetyczna o czystym środowisku naturalnym. Zintegrowani i aktywni mieszkańcy realizują wspólne cele. W ramach POM (Program Odnowy Miejscowości) urządzono tereny zieleni, plac zabaw dla dzieci, wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską. Chróścielów w 2009 r. zajął II miejsce w gminnym konkursie „Aktywna Wieś”. Od 2007 r. wieś należy do programu „Odnowa Wsi”.

 

Sołtys:  Marek Kaczmarczyk

 

 

 

Wersja XML