Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 14 KWIETNIA 2021 ROKU, godz. 14:00

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Rozpoczęcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

      3.1 zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada  2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu               Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016-2023”;

      3.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu  za rok obrachunkowy 2020;

      3.3 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność                Gminy Kietrz;

      3.4 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką                          nr 2034/2 i 2459, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 1. Zakończenie obrad.

 

 

Wersja XML