Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

JPEGCegielniana dz. 256-13-1.jpeg
ODTCegielniana-256_13_Zgłoszenie do II przetargu publicznego.odt
PDFII. PRZETARG dz. 256-13 Kietrz ul Cegielniana.pdf
PDFRegulamin_przetargów.pdf
DOCPelnomocnictwo wzór.doc
 

Wersja XML