Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie wypalaj traw na wiosnę

Brak opisu obrazka

 

 

Wraz z nastaniem wiosny rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Takie działania, nie tylko w znacznym stopniu niszczą przyrodę, ale są również bardzo niebezpieczne, m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem.

 

Pozytywne skutki wypalania traw to mit!

 

Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenia, zagraża życiu ludzi i zwierząt, istnieniu wszystkich przedstawicieli świata przyrody. Wypalanie traw jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną,  ale również nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 °C, co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Wypalanie oznacza często trudno odwracalną lub wręcz nieodwracalną degradację gleby.

 

Wypalanie traw jest zabronione!

 

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. W art. 131 pkt 12 ww. ustawy wskazano, że kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto art. 163 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Dodatkowe konsekwencje dla rolników!

 

Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, których zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o dopłaty rolnicze.  Wypalanie traw stoi w sprzeczności z dobrą praktyką rolną i może skutkować cofnięciem dopłat wypłacanych przez ARiMR.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii „Stop Pożarom Traw”, która prowadzona jest przez Państwową Straż Pożarną, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lasy Państwowe – www.stoppozaromtraw.pl.

 

 

 

 

Wersja XML