Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytki

KIETRZ

 

Brak opisu obrazka

Barokowy kościół parafialny św. Tomasza z XVI i XVIII w., z trójnawową bazyliką sklepioną kolebkowo i dobudowanymi, do jego bocznych naw, barokowymi kaplicami z kopułkami i latarniami, ośmioboczną wieżą wyrastającą z kwadratowego planu zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią.

 

Brak opisu obrazka

Zabytkowa figura św. Floriana, z poł. XVIII w. znajdująca się w parku obok rynku

 

Brak opisu obrazka

Barokowe, kamienne figury religijne z pierwszej poł. XVIII w., ze sceną Nawiedzenia NMP w górnej części figury, usytuowane na środku rynku

 

Brak opisu obrazka

Ruina pałacu (XVI-XIX w.), siedziby rodu von Gaschin, znajdująca się w sąsiedztwie kościoła parafialnego

 

Brak opisu obrazka

Kościół klasztorny p.w. Trzech Króli

 

Brak opisu obrazka

Późnobarokowa kaplica cmentarna św. Krzyża z poł. XVIII w.

 

Brak opisu obrazka

Pomnik ku czci Sybiraków

Wersja XML