Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  ogłaszam wynik otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Rozstrzygnięcie

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi

Przyznano dotację w kwocie: 3.000,00 zł

2.

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski – Koło Głubczyce

Działanie na rzecz osób niewidomych
i słabowidzących

 

Przyznano dotację w kwocie: 3.000,00 zł

 

 

                                                                                                                                            

Wersja XML