Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. PORZĄDEK XLVII SESJI RADY MIESJKIEJ W KIETRZU
  Data modyfikacji: 19-05-2022 07:20
 2. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Data utworzenia: 18-05-2022 13:13
 3. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1874/20 położonej w Kietrzu przy ul. Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Data utworzenia: 17-05-2022 14:55
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa parku pojednania polsko-czesko-niemieckiego im. błogosławionego Ryszarda Henkesa SAC”.
  Data utworzenia: 17-05-2022 13:06
 5. Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 6 maja 2022 roku
  Data modyfikacji: 17-05-2022 10:18
 6. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienia pod względem ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:16
 7. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia pod względem ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:13
 8. Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 12 maja 2022 r.
  Data utworzenia: 12-05-2022 14:55
 9. KOREKTA INFORMACJI INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2021 POZ. 1930 z późn. zm.) – Aktualizacja
  Data utworzenia: 12-05-2022 13:11
 10. Obwieszczenie o wystąpieniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa urządzenia melioracji wodnych w postaci ziemnego stawu hodowlanego położonego na działkach nr 125, 126, 130, 131, 133/3, 137, 197 obręb Dzierżysław gm. Kietrz” powiat głubczycki, województwo opolskie.
  Data utworzenia: 11-05-2022 15:07
Wersja XML