Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Kietrz, dn. 03.02.2021 r.


WOP.526.5.2021.EH

 


Informacja


Burmistrz Kietrza informuje, że w dniu 1 lutego 2021 roku upłynął termin na zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.. W wyżej wymienionym terminie do Urzędu Miejskiego w Kietrzu nie wpłynęła żadna kandydatura, w związku z powyższym nie zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Wersja XML