Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

PDFOgłoszenie o I przetargu dz. 1929_5 i 1930_1 Kietrz ul.Nadbrzeżna.pdf
PDFMapa ul. Nadbrzeżna 1929_5 oraz 1930_1.pdf
PDFPelnomocnictwo 28.A.2020 Zarządzenie z dnia 26 lutego 2020.pdf
ODTnr 1929_5 i 1930_1 Kietrz ul.Nadbrzeżna-zgłoszenie do przetargu.odt
 

Wersja XML