Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2021

PDFUchwała Nr XXVII/315/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX/333/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX/351/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXXI/361/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDF   Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości.pdf
PDFUchwała NR XXXIII/380/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała nr XXXIV/392/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała Nr XXXVI/412/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała nr XXXVII/414/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 września 2021r. w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUCHWAŁA NR XXXIX/430/2021 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała nr XL/439/2021 Rady Gminy Kietrz z dnia 21.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kietrz na lata 2022-2030
PDFUchwała nr XL/422/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Wersja XML