Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

URUCHAMIAMY ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W KLASACH 1-3 ORAZ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

Sznowni Państwo,

Od 25 maja 2020 będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas 1-3 oraz dla naszych przedszkolaków  w naszych szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wszystkie informacje oraz zasady odbywania się zajęć dostępne są na stronach internetowych oraz profilach Facebookowych naszych placówek.

Zespół Szkół w Kietrzu: strona www oraz Facebook

Publiczne Przedszkole w Kietrzu: strona www oraz Facebook

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Cerekwii: strona www oraz Facebook

Wersja XML