Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 28 STYCZNIA 2021 ROKU

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku,

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

6.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6.3.  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok,

6.5. w sprawie ogłoszenia roku 2021- Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich.

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

8. Oświadczenia radnych.

9. Informacje bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML