Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy,    uprawy rolne i na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506         z późn. zm.), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), uchwały NR XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 5.A.2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntów    z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy, uprawy rolne i na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospoda. przestrz.  m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz

Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

 za 1m²

Dz. nr 36/5                

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

1,6770

Kietrz    

ul. Zielona

- Grunty orne R IIIa – 1,6753 ha

- tereny mieszkaniowe B – 0,0017 ha.

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.          - Zieleń urządzona.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,7115 ha                          z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Do 31 grudnia 2021 r.

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 Dz. nr 36/7                

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0974

 

Kietrz    

ul. Zielona

Grunty orne

RIIIa .

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.          - Zieleń urządzona.

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0974 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Do 31 grudnia 2021 r.

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 36/8               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0956

Kietrz

ul. Zielona

Grunty orne

RIIIa .

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.          - Zieleń urządzona.

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0956 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Do 31 grudnia 2021 r.

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 36/9               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1536

Kietrz

ul. Zielona

 

Grunty orne

RIIIa .

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.          - Zieleń urządzona.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,1536 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Do 31 grudnia 2021 r.

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 36/10               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0872

Kietrz                                

ul. Zielona

Grunty orne

RIIIa .

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.          - Zieleń urządzona.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0872 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Do 31 grudnia 2021 r.

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 144/8 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2901

Kietrz

ul. Zielona

Grunty orne

RIIIa .

 

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa.         

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,2700 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 232/1               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,8998

 

Kietrz

 

 Grunty orne                   - R IIIa – 0,8968 ha

- tereny inne  B – 0,0030 ha.

 

Tereny miejsc do parkowania, garaży i obsługi.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,5256 ha                        z przeznaczeniem na uprawy polowe i  ogrodnicze.

Na czas nieoznaczony

RIIIa  0,052 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                         

Dz. nr 102/2               

   KW Nr

OP1G/000021162/3

 

 

0,0417

Kietrz

ul. Reja

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Teren dróg  publicznych.         

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0417 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 948/17     

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1576

Kietrz

 

Grunty orne

RII .

 

Tereny rolnicze.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,1576 ha                        z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Na czas nieoznaczony

R II  0,055 zł/m² ,   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                          

Dz. nr 109/3               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0175

Kietrz

ul. Zielona

Teren osiedlowy zabudowany B.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0175 ha                        z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej działką nr 109/4.

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m²         ,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1200/68               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2420

 

 

Kietrz

 

- Grunty orne R IIIb o pow. 0,2280 ha,                 - grunty pod rowami W o pow. 0,0140 ha.

Tereny rolnicze.

Wydzierżawienie gruntu R IIIb                 o pow. 0,2280 ha                        z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Na czas nieoznaczony

RIIIb  0,050 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                          

Dz. nr 1985               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2665

Kietrz

ul. Głowackiego

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0678 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i działkowy.

Na czas nieoznaczony

-0, 15 zł/m² i  0,20 zł/m2  do 150 m2, ,                      - 0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                                            plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2017/2               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0199

Kietrz

ul. Pocztowa

 Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej  wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0199 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 195/2  

   KW Nr

OP1G/00012633/0

 

 

 

0,1463

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zieleni nieurządzonej.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,1463 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1929/1               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0099

Kietrz

ul. Nadbrzeżna

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Teren zalewowy.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0099 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1907                

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0600

Kietrz

ul. Górska

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 

- Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).                    

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0600 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 112/3               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

4,5874

Kietrz

ul. Lubotyńska

Nieużytki N.

 

 

Tereny usług sportu i rekreacji.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1400 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1926               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0590

Kietrz

ul. Nadbrzeżna

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Teren zalewowy.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0120 ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1941/1               

   KW Nr

OP1G/00021140/3

 

 

0,1037

Kietrz

ul. Cegielniana

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 

Teren zieleni urządzonej.

Wydzierżawienie gruntu  o pow. 0,1037 ha                          z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1787/7               

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

0,5083

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  wielorodzinnej  (ukształtowane i projektowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,1226 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i działkowy.

Na czas nieoznaczony

-0, 15 zł/m² i  0,20 zł/m2  do 150 m2, ,                      - 0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                                            plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 589/3               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1070

Kietrz

ul. Górska

Grunty orne  RIIIa

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0752 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej  stawki.

Dz. nr 684/1                 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2202

 

Kietrz

 Grunty orne RII            .

 

- Tereny drogi publicznej G – główna,                                   - Tereny rolnicze.                  

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0471 ha                        z przeznaczeniem na uprawy rolne.  

Na czas nieoznaczony

0,055 zł/m²,             Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                                          

Dz. nr 591/5               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1731

 

Kietrz

Grunty orne RII           

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1731 ha                       z przeznaczeniem na cele rolne.  

Na czas nieoznaczony

0,055 zł/m²,             Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                                          

Dz. nr 1670

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0770

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0385 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej  stawki.

Dz. nr 240

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,5000

Kietrz

ul. Mickiewicza

Grunty orne RIII b            

Teren drogi publicznej G – główna.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0256 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

 0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 174/20

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2689

 

Kietrz

Łąka  Ł III

- Teren dla usług sportu i rekreacji (ukształtowane i projektowane).

- Teren zalewowy.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1000 ha                        z przeznaczeniem na cele rolne.  

Na czas nieoznaczony

0,0384 zł/m²,             Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                                          

Dz. nr 174/22          KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,7550

 

Kietrz

Łąka  Ł III

- Teren dla usług sportu i rekreacji (ukształtowane i projektowane).

- Teren zalewowy.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,5850 ha                        z przeznaczeniem na cele rolne.

Na czas nieoznaczony

0,0384 zł/m² czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 587

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

1,5800

 

Kietrz

Użytki rolne :

- R IIIa o pow. 0,81 ha,

- R IVa o pow. 0,77 ha.

 

 

- Tereny rolnicze.

- Tereny drogi publicznej G – główna.

- Tereny zalewowe.

Wydzierżawienie gruntu ornego RIIIa o pow. 0,3500 ha i RIVa  o pow. 0,2450 ha  z przeznaczeniem na cele rolne.

Na czas nieoznaczony

- RIIIa - 0,055 zł/m²,                    - RIVa –  0,040 zł/m²,  Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 1883/2

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1583

Kietrz

ul. Traugutta

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Tereny zalewowe.                       

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1100 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej  stawki.

Dz. nr 256/16

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,3026

Kietrz

ul. Cegielniana

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

- Teren dla usług sportu i rekreacji.

 

Wydzierża6wienie gruntu                 o pow. 0,0286 ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej

Dz. nr 1647

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1780

Kietrz

ul. Niepodległości

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane)

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1600 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1649

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0790

Kietrz

ul. Niepodległości

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane)

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0600 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej  stawki.

Dz. nr 1650

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0790

Kietrz

ul. Niepodległości

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane)

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0720 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2107/3

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0100

Kietrz

ul. Żeromskiego

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Tereny zalewowe.                     

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0100 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2107/4

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0360

Kietrz

ul. Żeromskiego

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Tereny zalewowe.                     

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0310 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2021/1

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0091

Kietrz

ul. Pocztowa

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0091 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m²                                          plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1886/3

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2702

Kietrz

ul. Traugutta

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,2380 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 671/1

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1250

 

Kietrz

Grunty orne R I 

- Teren drogi publicznej.        - Teren zieleni nieurządzonej,     - Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1250 ha                       z przeznaczeniem na uprawy polowe.  

Na czas nieoznaczony

0,058 zł/m²,             Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                                          

Dz. nr 678/1

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0916

 

Kietrz

Grunty orne R II 

- Teren drogi publicznej.        - Teren zieleni nieurządzonej,     - Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0916 ha                       z przeznaczeniem na uprawy polowe.  

Na czas nieoznaczony

0,055 zł/m²,             Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat

Dz. nr 5/2

   KW Nr

OP1G/00012504/7

 

 

3,0700

 

Kietrz

Użytki rolne :

- R II o pow. 0,06 ha,

- R IVa o pow. 2,74 ha,   - nieużytki N –  o pow. 0,27 ha.

 

Sport i rekreacja – tereny o przeznaczeniu podstawowym (ukształtowane i projektowane).

Wydzierżawienie gruntu RIVa                o pow. 1,9980 ha                       z przeznaczeniem na uprawy polowe.  

Na czas nieoznaczony

0,040 zł/m²,  Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 1637

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1680

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zieleni nieurządzonej.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0180 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 405/7

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

00511

Kietrz

ul. Głowackiego

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  wielorodzinnej. 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0045 ha                        z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej działką nr 405/8.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1118

   KW Nr

OP1G/00019791/1

 

 

0,1054

 

Kietrz

grunty orne :                    - R II – 0,1016 ha

- R IIIa – 0,0038 ha.

 

Tereny drogi publicznej klasy G – główna. (projektowana obwodnica m. Kietrz)

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1054 ha                       z przeznaczeniem na uprawy polowe.  

Na czas nieoznaczony

- RII - 0,055 zł/m²,                    - RIIIa –  0,052 zł/m²,  Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 1856

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1563

Kietrz

ul. Okopowa

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy usługowej.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0148 ha                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 645/5

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1050

Kietrz

ul. Ogrodowa

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  o niskiej intensywności. 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1021 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 646/3

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0900

Kietrz

ul. Ogrodowa

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  o niskiej intensywności. 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0540 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2034/2

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0339

Kietrz

ul. Szkolna

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  o niskiej intensywności.             ( ukształtowane )

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0320 ha                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej

Dz. nr 860/2

   KW Nr

OP1G/00021174/0

 

 

0,7229

 

Dzierżysław

grunty orne  R IIIa.

 

Tereny usług, sportu i rekreacji (projektowane). 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0519 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  

Na czas nieoznaczony

0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 129

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

0,9700

Nasiedle

ul. Szkolna i Polna. 

- Tereny mieszkaniowe B o pow. 0,6600 ha,      

- sady SR II o pow. 0,3100 ha.

-Tereny zabudowy usługowej,   - drogi gminne,                                           - zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0300 ha                        z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej działką nr 128.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 27/11

   KW Nr

OP1G/00030116/2

 

 

2,5797

 

Lubotyń

- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz o pow. 2,0866 ha,                 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-RIIIa o pow. 0,3945 ha,                 - tereny przemysłowe Ba o pow. 0,0986.

- Tereny zieleni urządzonej ukształtowane,                        - tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0862 ha (teren rekreacyjno-wypoczynkowy)                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,10 zł/m²,  Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

 

2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML