Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja Programu Rewitalizacji

Brak opisu obrazka

 

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina przystąpiła do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”. W związku z tym przekazujemy Państwu ankietę diagnostyczną on-line, która posłuży do ewentualnej korekty obszaru rewitalizacji. Przypominamy, że obszarem tym, objęta jest ta część gminy, gdzie występuje koncentracja problemów społecznych, a jednocześnie mają miejsce inne negatywne zjawiska związane np.: ze złym stanem infrastruktury czy środowiska.
Poznanie Państwa opinii w kwestii potrzeb rewitalizacyjnych wybranych obszarów Naszej Gminy pozwoli na przygotowanie aktualizacji Programu możliwie najpełniej odpowiadającej aktualnym oczekiwaniom mieszkańców.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut.

Uwaga, odpowiedzi można przesyłać do 29 stycznia 2021 roku.

 

Link do ankiety online 

 

Wersja XML