Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana źródła ciepła

PDF1. Wniosek.pdf
DOCX2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.docx
PDF3. Oświadczenie- dot. ogrzewania gazowego.pdf
DOCX4. Oświadczenie o braku sprzeciwu organu budowlanego- dot. ogrzewania gazowego.docx
DOCX5. Oświadczenie o innych dotacjach.docx
DOC6. Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCX7. Protokół odbioru końcowego.docx


 

Wersja XML