Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR  190.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 29 grudnia 2020 roku

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej w Kietrzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.), art. 109 ust. 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990)

 

Burmistrz Kietrza zarządza, co następuje:

 

§1. Rezygnuję z przysługującego Gminie Kietrz prawa pierwokupu, w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kietrzu, gminie Kietrz, powiat głubczycki, składającej się z działki gruntu:

 

Działka zapisana w wyżej wymienionej księdze wieczystej na własność gminy w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i objęta jest warunkową umową sprzedaży Rep. A Nr 2966/2020, sporządzoną w Kancelarii Notarialnej Marcina Zientka w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Podwale nr 5/3 w dniu 23 grudnia 2020r.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

Wersja XML