Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

ODTZgłoszenie do I przetargu publicznego_ dz. nr 256-13 Kietrz ul. Cegielniana _.odt
PDFI przetarg 256-13 Cegielniana Kietrz.pdf
DOCXmapa działki Nr 256-13 ul.Cegielniana Kietrz.docx
DOCREGULAMIN przetargów.doc
 

Wersja XML