Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 113/ 2020

Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych – szkoły podstawowe – powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 1. Konkurs Języka Polskiego:
 1. Małgorzata Hołda.- Przewodnicząca
 2. Dorota Wacławczyk - członek
 3. Iwona Kacprzak- członek
 4. Małgorzata Gąsior– członek.
 5. Ewa Ziewiec - członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 19.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Języka Angielskiego:
 1. Nina Balcer –Maćko – przewodnicząca.
 2. Barbara Bach – członek
 3. Kamila Besz– członek
 4. Ewelina Czarnecka – członek
 5. Anna Aleksiejewicz - Członek

 

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 20.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Matematyczny:

      1. Danuta Dwucet– przewodniczący

      3. Magdalena Czornobaj - członek

      4. Bożena Lechoszest – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 22.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 

 1. Konkurs Języka Niemieckiego:
 1. Anna Ludwikowska-Wierzchowiec – przewodnicząca.
 2. Sandra Adamek-Gloth – członek
 3. Anna Rojek – członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 21.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Historyczny:

      1. Jacek Macewicz– przewodnicząca

      2. Ryszarda Litwinowicz– członek.

      3. Wojciech Maryszczak – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 25.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Fizyczny:

       1. Elżbieta Piaskowy – przewodnicząca

       2. Joanna Jacheć– członek.

       3. Krystyna Ormiańska – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 29.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Chemiczny:

       1. Artur Rojek– przewodnicząca

       2. Krystyna Ormiańska– członek.

       3. Elżbieta Piaskowy – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 28.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Geograficzny:

      1. Genowefa Górecka– przewodnicząca

      2. Włodzimierz Sowa– członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 26.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Biologiczny:

      1. Jadwiga Tarnowska– przewodnicząca

      2. Krystyna Ormiańska– członek.

      3. Renata Zamkowa– członek.

 Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 27.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

§2

Do obowiązków komisji należy:

 1. Wpisanie kodu na kartę uczestnika zawodów.
 2. Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych, komisje konkursowe przekazują niezwłocznie
  w formie  papierowej Protokół z zawodów gminnych do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursów w gminie. Następnie jest on przekazywany na  adres Kuratorium Oświaty w Opolu (siedziba Wojewódzkich Komisji Konkursowych) w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu gminnego.
 3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

§3

Regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Uchyla się Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML