Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, przekazuję następującą treść wiadomości oraz załącznik:

 

Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi, od zawsze stanowiła dla nas oś priorytetową.

W dzisiejszym, trudnym czasie, nie możemy sobie pozwolić na utratę wypracowanego przez lata potencjału.

 

Zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie aktualnych potrzeb szkoleniowych mieszkańców województwa opolskiego.

Celem ankiety jest zbadanie oczekiwań mieszkańców województwa opolskiego, w tym członków organizacji pozarządowych, w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji i nabycia nowych kompetencji.

W związku z przygotowywanymi projektami, prosimy o uzupełnienia i odesłanie kwestionariusza do dnia 4 grudnia 2020 r. Całość procesu jest bardzo intuicyjna i zostaje przeprowadzana drogą elektroniczną.

Ankietę potrzeb NGO znajdą Państwo pod adresem: link

 

Kolejną inicjatywą Samorządu Województwa Opolskiego będzie projekt wsparcia kształcenia ustawicznego: „Europejski Budżet Obywatelski”. To pierwszy w Europie, zaakceptowany przez Komisję Europejską - partycypacyjny program kształcenia ustawicznego o zasięgu regionalnym! Ma charakter inicjatywy oddolnej, kładącej nacisk na zaangażowanie organizacji pozarządowych województwa opolskiego.

Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu oraz szkoleniu.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obserwowania transmisji konferencji prasowej inaugurującej projekt już w dniu 2 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 na profilu Facebook: „Województwo Opolskie” . Wydarzenie będzie przyjazne dla osób niedosłyszących i głuchych. 

 

PDFList Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
 

Wersja XML