Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu

PDFOgłoszenie dot. konsultacji projektów WBP.pdf
PDFHarmonogram konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu WBP.pdf
PDFProjekt uchwały - statut WBP.pdf
DOCformularz-uwag.doc

Wersja XML