Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

ODTZgłoszenie_do_I przetargu na sprzedaz dz. nr 133-3 i 137 Dzierżysław.odt
PDFRegulamin_przetargów.pdf
PDFOgłoszenie o I przetargu.pdf
PDFmapa z lokalizacją dz. nr 133_3 i 137 Dzierżysław.pdf
 

Wersja XML