Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz


Termin rozpoczęcia konsultacji:   04 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:   12 listopada 2020 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: Aktualności

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej” lub na adres  do dnia 12 listopada 2020 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

DOCXFormularz.docx
PDFZarządzenie.pdf
 

Wersja XML