Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.

 

Zarządzenie Nr 105/2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 3 listopada 2020r.

 

w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

 

Na podstawie art. 33 ust. ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Zmianie ulega czas pracy i Kasy Urzędu Miejskiego w Kietrzu:
  1. Urząd Miejski w Kietrzu będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30 do odwołania,
  2. Kasa Urzędu Miejskiego w Kietrzu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 do odwołania.
 2. Rekomenduję i zalecam załatwienie wszelkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 1. Platformy e-puap: \n8968kcnhq\SkrytkaESP

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja XML