Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.

Zarządzenie Nr 96 /2020 

Burmistrza Kietrza

z dnia  19.10.2020 r.

 

w sprawie terminu zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz powołania Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie § 5 pkt 2 i 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu nadanego Uchwałą Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§1

W związku z panującą epidemią na świecie jak i w Polsce, termin zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów oraz powołanie Komisji Wyborczej odbędzie w późniejszym terminie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

Wersja XML