Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

ODTdz.355_4 Rozumice _Zgłoszenie do przetargu.odt
PDFmapa dz. nr 355_4 ROZUMICE.pdf
DOCXOgłoszenie o I. PRZETARGU _ dz. nr 355_4 Rozumice.docx
DOCREGULAMIN przetargów.doc
 

Wersja XML