Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz Głosowań

PDFXXII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań (3).pdf
PDFXXIII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXXV sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXXVI sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXXVIII sesja Rady Miejskiej w KIetrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU TRYB OBRAD, TRYB ZDALNY - wykaz głosowań.pdf
PDFXXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU - wykaz głosowań.pdf
PDFXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu, tryb stacjonarny - wykaz głosowań.pdf
PDFXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXXXIX sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXL Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań-1.pdf
PDFXLI Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - tryb zdalny - wykaz głosowań.pdf
PDFXLIV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLV Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLVII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
PDFXLIX Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf

Wersja XML