Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.


HTMOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm
DOCXSIWZ.docx
PDFZAŁ NR 1a - Opis techniczny.pdf
PDFZAŁ NR 1b - PROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFZAŁ NR 1c - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFZAŁ NR 1d - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf
PDFZAŁ NR 1e - PRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFZAŁ NR 1f - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WZDŁUŻ ZJAZDU.pdf
PDFZAŁ NR 1g - RZUT ZJAZDU.pdf
PDFZAŁ NR 1h - WPUST ULICZNY.pdf
PDFZAŁ NR 1i - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU.pdf
PDFZAŁ NR 1j - Przedmiar ul. Zatorze Kietrz.pdf
DOCZAŁ NR 1k - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
DOCXZAŁ NR 2 DO SIWZ WZÓR UMOWY.docx
DOCXZAŁ NR 3 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx
DOCXZAŁ NR 4 DO SIWZ oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia II.docx
DOCXZAŁ NR 5 DO SIWZ oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
DOCXZAł Nr 6 DO SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA.docx
DOCZAŁ NR 7 DO SIWZ ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najk. oferty.pdf

Wersja XML