Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.

Zarządzenie nr 87/2020

Burmistrza Kietrza

z 11 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

        Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz.1282) w związku z Zarządzeniem nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kietrzu,  zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, powołuję komisję,  w  składzie:
  1. Marceli Głogiewicz – przewodniczący komisji;
  2. Aneta Kopeczek–  członek komisji;
  3. Elżbieta Sokołowska – członek komisji;
  4. Anna Broniewicz - członek komisji.
 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

Wersja XML