Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)

DOCXKlauzula informacyjna.docx
DOCXZawiadomienie o zawarciu umowy.docx
DOCXOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.docx
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
 

Wersja XML