Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Kietrzu po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2019, uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Kietrz za rok 2019 postanawia się udzielić wotum
zaufania Burmistrzowi Kietrza.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania.pdf

Wersja XML