Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”

PDFROS Dzierżysław 10.08.2020.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.1 pm10.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.2 pm25.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.3 amoniak.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.4 dwusiarczek dwumetylu.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.5 octan etylu.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.6 wegl. alifatyczne.pdf
PDFzalacznik graficzny 3.7 dwutlenek azotu.pdf
PDFzalacznik tekstowy 3.1 tlo.PDF
PDFzalacznik tekstowy 3.2 dane wejsciowe i wyniki powietrze.pdf
PDFZałącznik nr 1 mapa zagospodarowania terenu.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3_emisja do powietrza.pdf
PDFZałącznik nr 4 Schemat blokowy.pdf
PDFZawiadomienie.pdf
 

Wersja XML