Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ + do 2028 roku

Brak opisu obrazka

 

19 sierpnia Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kietrz do programu „Kolej Plus”. Jej efektem w przypadku naszej gminy ma być rewitalizacja linii kolejowej nr 194 i przywrócenie w jej obrębie ruchu pasażerskiego. 25 sierpnia 2020 r, Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna- Bator oraz Skarbnik Gminy Beata Trzcińska podpisały list intencyjny, w którym 11 partnerskich samorządów zobowiązuje się do podjęcia wspólnych działań w celu ubiegania się o wsparcie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ + do 2028 roku”. Przypomnijmy, że istniejąca od 1896 roku linia Kietrz- Pietrowice Wlk została zamknięta dla ruchu pasażerskiego bez mała 30 lat temu- ostatni pociąg pasażerski przejechał tędy w 1993 roku.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML