Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.

HTMLOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.html
DOCXSIWZ - ULICA TRAUGUTTA.docx
PDFZAŁ NR 1 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA cz I.pdf
PDFZAŁ NR 1 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA cz II.pdf
PDFZAŁ NR 1 - PRZEDMIAR ROBÓT - UL. TRAUGUTTA.pdf
PDFZAŁ NR 1 - STWiORB Remont odcinka ul. Traugutta w Kietrzu.pdf
DOCXZAŁ NR 2 - DO SIWZ WZÓR UMOWY27.07.2020.docx
DOCXZAŁ NR 3 - DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx
DOCXZAŁ NR 4 - DO SIWZ oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia II.docx
DOCXZAŁ NR 5 - DO SIWZ oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
DOCXZAŁ Nr 6 - DO SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA.docx
DOCZAŁ NR 7 - DO SIWZ ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
PDFZAŁ NR 8 - Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze.pdf
 

Wersja XML