Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2020

PDFUCHWAŁA NR XVIII/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 792/2 położonej w Kietrzu przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
PDFUCHWAŁA NR XVIII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1032 i 1033 położonych w Pilszczu, stanowiących własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XVIII/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFUCHWAŁA NR XIX/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR XIX/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

PDFUCHWAŁA NR XXI/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
PDFUCHWAŁA NR XXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUCHWAŁA NR XXI/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, z późniejszą zmianą
PDFUCHWAŁA NR XXI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2019
PDFUCHWAŁA NR XXI/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1739/2 położonej w Kietrzu przy ul. Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich 101 stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR XXII/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII/275/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV/282/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXVI/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI/306/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Wersja XML