Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatku leśnego w roku 2020

• za 1 ha lasu – 42,73 zł,

• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,37 zł.

Wersja XML