Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 86.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 13 czerwca 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86.A.2022

Burmistrza Kietrza z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XLVII/513/2022 z dnia 24 maja 2922 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 85.A.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku            w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości, położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  m. Kietrz 

Cel  dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego za 1m²

Dz. nr 2506

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0095

 

Kietrz     

 

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.  

 

30 lat

0, 20 zł/m²                                         plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 Dz. nr 36/16

   KW Nr

OP1G/00021162/3

k. m. 1

 

 

0,0032

 

Kietrz

 

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub     w trakcie zabudowy Bp.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0, 20 zł/m²                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2507

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0173

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

Dz. nr 2508

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0236

 

Kietrz

 

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2509

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0188

 

Kietrz

 

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

Dz. nr 2510

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz  

 

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

Dz. nr 2511

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

Dz. nr 2512

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). 

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2513

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).  

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2514

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). 

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2515

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0188

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2516

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

0,0161

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

1 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2517

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

0,0161

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2518

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2519

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2520

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2521

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2522

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0189

 

Kietrz

 

 Grunty orne  R III a.     

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2523

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

0,0190

 

Kietrz

 

- Grunty orne  R III a    o pow. 0,0173 ha,

- tereny mieszkaniowe  o pow. 0,0017 ha.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2525

   KW Nr

OP1G/00041014/7

k. m. 1

 

 

0,0234

 

Kietrz

 

Grunty orne  R III a.

2 MNUp

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane).          

Wydzierżawienie gruntu  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 

 

30 lat

0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

2. Roczny czynsz płatny do 31 marca każdego roku. Dzierżawcy poza czynszem ponosić będą opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Wydzierżawiająca zastrzega, iż w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego, zostaną one zaktualizowana na podstawie   

    jednostronnego oświadczenia woli wydzierżawiającego, skierowanego w tej sprawie do dzierżawcy. Nowe stawki obowiązywać będą od daty  

    wskazanej w tym piśmie.

4. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

5. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu  

    Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu  

    podana zostanie w prasie lokalnej.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML