Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Kietrza

Brak opisu obrazka

 

Potwierdzam funkcjonujące od wczoraj w przestrzeni publicznej informacje o pojawieniu się  ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Gminy Kietrz. Z danych przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Głubczycach wynika, iż zakażeniu uległo 21 osób – 19 mieszkanek i 2 pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi przy ul. Raciborskiej w Kietrzu. Mieszkanki przechodzą chorobę łagodnie, prawie bezobjawowo. Powiatowy Inspektor Sanitarny zapewnia, że wdrażane są wszelkie przewidziane w takich sytuacjach procedury, między innymi ustalanie osób z tzw. kontaktu, wobec których także należałoby podjąć odpowiednie kroki.

Informuję, iż jestem w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Głubczycach, Starostą Głubczyckim, a także z Siostrą Dyrektor wspomnianego DPS-u.

W Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbyło się dziś także posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, mające na celu zaplanowanie dalszych ewentualnych działań w istniejącej sytuacji epidemicznej.

W Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr przestrzegane były wszelkie przewidziane procedury, zachowany był także reżim sanitarny. Mimo tych okoliczności doszło do zakażenia wirusem. W związku z tym pragnę przypomnieć Państwu o konieczności zachowania ostrożności w życiu codziennym- ograniczeniu kontaktów międzyludzkich, noszeniu maseczek, dbaniu o częste mycie i dezynfekcję rąk, pozostaniu w domu w razie zauważenia u siebie objawów typowych dla zakażenia koronawirusem.

Mam nadzieję, że i tej niełatwej sytuacji, my, mieszkańcy Gminy Kietrz, sprostamy.

Z DPS przy ul. Raciborskiej płyną sygnały o różnych potrzebach. Niektóre z nich może zaspokoić tylko Wojewoda Opolski, do którego Siostry zwróciły się za pośrednictwem Starosty Głubczyckiego. Są jednak i takie działania, w których my również możemy wziąć udział. Wkrótce poproszę Państwa o pomoc i głęboko wierzę w to, że i tym razem nie odmówicie.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML