Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KIETRZAŃSKI PROGRAM POMOCOWY

Brak opisu obrazka

Program pomocy dla Przedsiębiorców dotkniętych kryzysem z powodu epidemii koronawirusa.

 

I. Czynsze dzierżawne i opłaty za użytkowanie wieczyste

 

Ulgi udzielane będą na wniosek przedsiębiorcy.

 

1. Czynsze dzierżawne za okres od kwietnia do czerwca br.:

2. Opłaty za wieczyste użytkowanie:

 

 

II. Podatki i opłaty

Poniższa możliwość dotyczyć będzie podatku od nieruchomości (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą). Program pomocy obejmie należności podatkowe za okres od kwietnia do czerwca br. i rozpatrywany będzie na wniosek podatnika – przedsiębiorcy w sytuacji udokumentowanej utraty płynności finansowej.

Zakres pomocy:

 

Wnioski do pobrania poniżej.

 

Wnioski i dokumenty należy składać:

Na wszelkie Państwa uwagi, propozycje i pytania czekamy pod adresem 

XLSXFormularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
DOCOświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis.doc
DOCOświadczenie o zaprzestaniu lub ograniczeniu działalności.doc
DOCXUlgi w ramach pomocy de minimis w należnościach cywilnoprawnych (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów).docx
DOCWniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty w ramach pomocy de minimis.doc
DOCXWniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności w związku z ponoszeniem skutków COVID-19.docx
DOCWniosek o umorzenie w ramach pomocy de minimis.doc
 

Wersja XML