Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz

                                                                                                     

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213).

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 18 maja 2022 r. na sprzedaż lokalu nr 3 znajdującego się na II kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, klatka 17 (na I piętrze), na  działkach gruntu nr 1745 i 1746 k.m.5 o powierzchni  0,2837 ha, obręb Kietrz, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0 stanowiących własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Kietrz, dn. 18 maja 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 19.05.2022 r. do 26.05.2022 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

Wersja XML