Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa parku pojednania polsko-czesko-niemieckiego im. błogosławionego Ryszarda Henkesa SAC”.

PDFZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.pdf
DOCwzór propozycji cenowej.doc

Wersja XML