Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

PDFDruk wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf
PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf
PDFWypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFWypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFZaświadczenie o przeznaczeniu działki.pdf
DOCXwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx
DOCXwniosek-o-ustalenie-warunków-zabudowy.docx

Wersja XML