Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia

PDFZarządzenie nr 14.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu rozpatrywania wniosków o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz

Załącznik nr 1 do zarządzenia:
PDFRegulamin rozpatrywania wniosków o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz

Załącznik nr 1 do regulaminu:
DOCXZałącznik nr 1 Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 2 do regulaminu:
DOCXZałącznik nr 2 Arkusz weryfikacyjny

 

PDFZarządzenie nr 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali w ramach najmu socjalnego wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kietrz.

Wersja XML