Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 6323/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 2 lutego br., ewentualne uwagi proszę przesyłać na załączonym formularzu na adres e-mail: .

PDFUchwała Nr 6323/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.
DOCFORMULARZ UWAG PODCZAS KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY STATUTU Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

Wersja XML