Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działkami nr 349,352,353, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

INFORMACJA o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu  przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu  20 stycznia 2022r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 236,77 m2 i pow. zabudowy 147m2, położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działkami nr 349, 352, 353 k.m.3  o łącznej pow. powierzchni 0,1532 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, dn. 20 stycznia 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 20.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

 

 

Wersja XML