Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

Urząd Miejski w Kietrzu informuje, że dnia 24 stycznia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023 z udziałem środków NFOŚiGW w Warszawie, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  

Dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz. Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:

 

Wnioski należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (włącznie).  

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

             

Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:

  1. wniosek złożony do gminy (do dnia 31.03.2022 r.),
  2. załączniki do wniosku:

 

Dokumenty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub na stronie www.bip.kietrz.pl w zakładce Ochrona środowiska→ Dotacje→ Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł.

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel.  77/485 43 56, wew. 22 lub 34.

 

PDF1. Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDF2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali.pdf
PDF3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
DOC4 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOC5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCX6. Oświadczenie o braku sprzeciwu organu budowlanego.docx
 

Wersja XML