Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje- ogłoszenie o naborze wniosków

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Burmistrz Kietrza informuje, że dnia 01 lutego 2022 r. o godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz na zadania obejmujące:

 

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu. Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie po jednym wniosku na dany rodzaj inwestycji.

 

Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r.  O przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Przed naborem wnioski należy poddać weryfikacji pod kątem poprawności ich wypełnienia przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, pokój nr 23-24, tel. (77) 485-43-56, wew. 22 lub 34.

 

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udzielania dofinansowania.

Regulamin dofinasowania został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr V/61/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Regulamin oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl w zakładce Ochrona środowiska- Dotacje z budżetu gminy.

 

Jednocześnie przypominamy, że w związku z pandemią COVID-19 obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych (maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).

 

Wersja XML