Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kietrz

TIFZałącznik graficzny - przystąpienie.tif
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 02.12.2021 ROKU o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz

Wersja XML