Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFLink do postępowania.pdf
PDFIdentyfikator postępowania.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFZał Nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf
PDFZał nr 4 do SWZ - Instrukcja uzytkownika miniPortal.pdf
PDFZał nr 5 do SWZ - Ośw. wykonawcy - wykluczenie.pdf
PDFZał nr 6 do SWZ - Ośw. wykonawcy - warunki udziału.pdf
PDFZał nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.pdf
PDFZał nr 8 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - wykluczenie.pdf
PDFZał nr 9 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - spełnianie warunków udziału.pdf
PDFZał nr 10 do SWZ - Wykaz robót wykonanych.pdf
PDFZał nr 11 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp.pdf
PDFZał nr 12 do SWZ - Wzór formularza oferty.pdf

ATHPRZEDMIAR budowlana ATH.ath
PDFPrzedmiar część budowl.pdf.pdf
ATHPRZEDMIAR elektryka ATH.ATH
PDFPrzedmiar elektryka.pdf
PDFPT cz. bud. - część opisowa.pdf
PDFPT cz. bud. - Rys. 1. Zagospodarowanie terenu PARKING.pdf
PDFPT cz. bud. - Rys. 2. Profil podłużny rurociągu fi 300mm, 1do100na200 (A2).pdf
PDFPT cz. bud. - Rys. 3. Przekrój podłużny parkingu A-A, 1do200 (A1).pdf
PDFPT cz. bud. - Rys. 4. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni parkingu, 1do50 (A3).pdf
PDFPT cz. bud. - Rys. 5. Rysunek studzienek kanalizacyjnych DIAMIR 400 i 315, 1do10 (A3).pdf
PDFPT cz. elektryczna.pdf

PDFSTWiORB część budowlana.pdf
PDFSTWiORB część elektryczna.pdf

PDFDokumenty formalno-prawne parking.pdf
PDFI Pytania i odpowiedzi uzupełnienie-sig.pdf
PDFII Pytania i odpowiedzi-sig.pdf

PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML