Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

tel./fax: 77 485 44 16 oraz 77 485 43 56 w 13 lub 15

Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego :

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego),
- prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
- uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
- odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
- umiejscawianie aktów stanu cywilnego,

- wydawanie zaświadczeń:

- przyjmowanie oświadczeń:

- wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
- wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

z zakresu ruchu ludności:

- sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
- z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych,
- sprawy związane z kwalifikacją wojskową,
- Gminne Zarządzanie Kryzysowe,
- prowadzenie Rejestru Wyborców i sporządzanie spisu wyborców.

 

Kontakt:

Elżbieta Domerecka - Kierownik referatu


tel. 77 485 44 16

tel. 77 485 43 56 w 15

nr pok. 3
 

Katarzyna Babiniec - podinspektor ds. ewidencji ludności


tel. 77 485 44 16

tel. 77 485 43 56 w 13

nr pok. 5

Wersja XML