Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Termin rozpoczęcia konsultacji:   25 października 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji:   5 listopada 2021 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: pożytek publiczny

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Kierownik Referatu Oświaty i Kultury
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14
 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kietrz na 2022 rok” do dnia 5 listopada 2021 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

PDFFormularz.pdf
PDFZarządzenie.pdf

Wersja XML